Không cần nuôi hay giết mổ, Nhật Bản vẫn tạo ra loại thịt giống hệt thịt bò

Sức khỏe
Một trường đại học của Nhật cho nuôi cấy để tạo ra loại thịt giống hệt thịt bò, quan trọng hơn là an toàn cho sức khỏe của người dùng.