Không còn sổ khám bệnh, bạn sẽ làm gì khi đến viện?

Sức khỏe
Từ 1/3, theo yêu cầu của Bộ Y tế, các bệnh viện sẽ chuyển dần từ sổ khám bệnh giấy sang hồ sơ bệnh án điện tử. Với thay đổi này, người dân cần làm gì khi đến các cơ sở y tế?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT