Không khí ô nhiễm nghiêm trọng, nên đeo khẩu trang loại nào?

Sức khỏe
Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM thường xuyên ở mức kém, đặc biệt vào đầu giờ sáng.