'Khung xương' robot khiến người bị liệt đi lại bình thường

Sức khỏe
Khung xương robot HAL được chế tạo và phát triển bởi công ty công nghệ tỷ đô của Nhật Bản Cyberdyne có thể truyền những tín hiệu cử động nhỏ nhất bằng sóng não tới bệnh nhân bại liệt.