Kinh hãi lá phổi đen kịt của người 20 năm hút thuốc lá

Sức khỏe
Lá phổi của người hút thuốc lá nhiều năm bị ám khói, giảm đàn hồi nên không thể hít căng đầy không khí vào buồng phổi.