Kinh hãi tác hại của 6 loại ma túy mới xuất hiện ở Việt Nam

Sức khỏe
Lá thiên đường hay lá “khát”, trà sữa, nước vui... là những loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, thậm chí chưa có trong danh mục cấm, kích động tâm thần rất mạnh, gây loạn thần kinh rất nhanh.

VIDEO MỚI NHẤT