Kinh hoàng giòi nằm trong ruột ốc móng tay

Sức khỏe
Kinh hoàng giòi nằm trong ruột ốc móng tay, bạn nào thích ăn ốc móng tay hết sức lưu ý!