DMCA.com Protection Status

Làm gì khi sơ cứu nạn nhân bị bỏng axit?

Sức khỏe
Sơ cứu kịp thời có thể giúp nạn nhân bị bỏng axit giảm thiểu các tổn thương nặng nề.