Làm thế nào để phân biệt giữa bị cảm lạnh và dị ứng?

Sức khỏe
Cảm lạnh và dị ứng thường có những triệu chứng giống nhau, vậy làm cách nào để phân biệt dễ dàng hai loại bênh này?
Xem thêm