Loài gián mới khó diệt xuất hiện nhiều trong nhà dân ở Hà Nội

Sức khỏe
Một loài gián mới có hai sọc ở lưng, màu vàng trắng xuất hiện nhiều ở Hà Nội khiến người dân lo lắng do tốc độ sinh sản nhanh, kháng thuốc, khó tiêu diệt.