Lớp dạy bơi sinh tồn cho trẻ từ 4 tháng tuổi ở Hà Nội

Sức khỏe
Giáo viên dạy bé các kỹ năng thở để không bị sặc nước, mở mắt quan sát di chuyển dưới nước để tự cứu mình nếu chẳng may bị rơi xuống nước.