DMCA.com Protection Status

Lý do con người chưa bao giờ thoát khỏi bầu khí quyển

Sức khỏe
Chúng ta xác định ranh giới tồn tại không gian vẫn thuộc bầu khí quyển Trái Đất, do đó về mặt kỹ thuật con người chưa bao giờ thoát khỏi bầu khí quyển.