Lý do nước mắt có vị mặn

Sức khỏe
Nước mắt cũng như các chất dịch cơ thể khác có vị mặn là do chứa natri clorua.