Mặt cô gái sùi như vỏ mít do dùng thuốc trắng da

Sức khỏe
Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vảy tiết nhiều toàn bộ vùng mặt, gần như không còn thấy được vùng da lành.