Mật độ CO2 trong không khí cao nhất 800.000 năm qua

Sức khỏe
Theo Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), mật độ CO2 trong khí quyển đã chạm mức 415/1.000.000 đơn vị không khí vào tuần trước.