DMCA.com Protection Status

Mẫu đất tại gia đình có 3 trẻ chết chứa khuẩn Whitmore

Sức khỏe
Các chuyên gia cho biết, mẫu có vi khuẩn gây bệnh Whitmore là mẫu đất sâu dưới 90 cm nằm trong khu vực sinh hoạt của gia đình.