Mẹo phân biệt hành tây Đà Lạt và Trung Quốc

Sức khỏe
Hành tây Đà Lạt có vỏ xanh, lõi trắng, mùi thơm; còn hành Trung Quốc có vỏ trắng, lõi xanh.