Miền Bắc sẽ nắng nóng đến hết tháng 5

Sức khỏe
Từ ngày 16 đến ngày 19/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng dài ngày, nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C.