Mưa nhiều, kiến ba khoang phát triển và tấn công người dân

Sức khỏe
Từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch là thời điểm kiến ba khoang phát triển mạnh và nhiều người nhập viện điều trị da liễu do tiếp xúc với kiến ba khoang.