Nấm ma thuật - Ma túy cực độc đang mê hoặc giới trẻ Việt

Sức khỏe
Nấm ma thuật (còn gọi là nấm thần, nấm thức thần) chứa chất ma túy cực mạnh, nằm trong danh mục những chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay, ăn vào sẽ gây ảo giác đầy nguy hại.