Nắng nóng và ô nhiễm không khí tại TP.HCM tăng gấp 9 lần

Sức khỏe
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí ở TP.HCM đã vượt mức cho phép.
Xem thêm