DMCA.com Protection Status

Nghề làm hồng khô hơn 1.000 năm tuổi ở Nhật Bản

Sức khỏe
Hồng khô Dodo Hachiya xưa kia được chế biến thủ công để dâng lên vua chúa, ngày nay vẫn được làm theo cách truyền thống.