Nghiên cứu mới: Có thể phát hiện sớm ung thư qua hơi thở

Sức khỏe
Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh, xét nghiệm hơi thở của một người có thể giúp phát hiện sớm sự hiện diện của bệnh ung thư.
Xem thêm