Nghiên cứu mới: Phụ nữ giảm 2 tuổi thọ sau mỗi lần sinh nở

Sức khỏe
Theo nghiên cứu mới đây, quá trình lão hóa của phụ nữ bị đẩy nhanh 2 năm sau mỗi lần họ sinh con, đồng nghĩa với việc phụ nữ càng sinh nhiều con, tuổi thọ càng ngắn đi.