DMCA.com Protection Status

Ngồi quá lâu ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?

Sức khỏe
Cuộc sống hiện đại khiến con người phải ngồi nhiều hơn. Việc ngồi quá lâu một chỗ với cùng tư thế sẽ gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người.