Người đàn ông 23 năm ăn Tết trong bệnh viện

Sức khỏe
“Tết là đoàn viên, là trở về”, nhưng với những bệnh nhân đang điều trị bệnh mãn tính thì đó là cuộc vật lộn với bệnh tật và mưu sinh
Xem thêm