Người đàn ông trở thành 'xác sống' sau khi dùng kháng sinh

Sức khỏe
Một người đàn ông Mỹ quyết định cho phép công bố hình ảnh khủng khiếp như xác sống của bản thân để cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh.