Người Phần Lan nêu lý do trở thành nước hạnh phúc nhất thế giới

Sức khỏe
Sự gần gũi với thiên nhiên và an ninh tốt có thể là lý do giúp Phần Lan lần thứ hai đứng đầu bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc.
Xem thêm