Người Việt Nam hạnh phúc thứ 5 thế giới

Sức khỏe
Theo xếp hạng của tổ chức New Economics Foundation, Việt Nam là quốc gia có chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI) đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VIDEO MỚI NHẤT