Người Việt thường tắm vào lúc nào trong ngày

Sức khỏe
Nhiều người lo ngại nguy cơ bệnh do tắm đêm nên tắm vào buổi sáng hoặc trưa; có người tắm 2-3 lần trong ngày.
Xem thêm