Người Việt trầm cảm, tự kỷ ngày càng nhiều

Sức khỏe
Thống kê mới của ngành y tế cho thấy sự gia tăng đáng kể số lượng người mắc các bệnh thần kinh như trầm cảm, tự kỷ, rối loạn thần kinh tại Việt Nam.