Nguy cơ biến chứng vô sinh khi điều trị tại một số phòng khám tư

Sức khỏe
Những chiêu thức moi tiền người bệnh của các phòng khám tư nhân có yếu tố người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đã được phản ánh liên tiếp trong những ngày qua. Mất tiền vì những phẫu thuật phát sinh trên bàn mổ, vì những liệu trình điều trị không hợp lý thì đã đành. Nhưng hậu quả đối với những bệnh nhân thì không dừng lại ở đó.