Nguy hiểm ra sao nếu con người khóc nhưng không ra nước mắt?

Sức khỏe
Trên thực tế vẫn có những người cảm nhận được nỗi đau khổ, bi thương nhưng không thể nào khóc ra nước mắt.