Nhận biết và xử lý tổn thương do độc tố từ kiến ba khoang

Sức khỏe
Nhiều người bị kiến ba khoang đốt lần đầu rất khó phát hiện, thậm chí còn lầm tưởng vết thương do bệnh khác. Vậy làm thế nào để nhận biết vết cắn do kiến ba khoang?