Nhịn ăn sáng nhiều năm, bụng người phụ nữ chứa 7.750 viên sỏi mật

Sức khỏe
Người phụ nữ 54 tuổi có 7.750 viên sỏi mật trong bụng vì thói quen ít uống nước và nhịn ăn sáng suốt nhiều năm.