DMCA.com Protection Status

Nhịn hắt hơi có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nào?

Sức khỏe
Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình bị hắt xì hơi? Chúng có vai trò gì và sẽ ra sao nếu con người cố nhịn chúng?