DMCA.com Protection Status

Những con số báo động về xâm hại tình dục trẻ em Việt Nam

Sức khỏe
Trong 6 tháng đầu năm, VKS đã khởi tố 753 vụ án, như vậy tính trung bình, cứ 6 giờ trôi qua lại có một vụ trẻ em bị xâm hại.