Những điều bạn không nên làm vào buổi sáng khi thức giấc

Sức khỏe
Những việc đầu tiên bạn làm vào buổi sáng khi thức giấc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và hiệu quả công việc trong ngày. Vì vậy, để khởi đầu tốt nhất cho một ngày mới, có một số thói quen bạn cần thay đổ