Những điều ít người biết diễn ra trong cơ thể mỗi ngày

Sức khỏe
Trung bình, mỗi ngày cơ thể tạo ra 200 tỷ hồng cầu, 4-8 cốc nước bọt và có hàng chục nghìn ý nghĩ.