Những khả năng không tưởng của bong bóng xà phòng

Sức khỏe
Cấu tạo đặc biệt của lớp màn mỏng xà phòng có thể giúp các nhà vật lý tạo ra vô số những thí nghiệm đầy ma thuật, từ việc đốt khí gas hay cả giữ con xoay phía bên trong nó.
Xem thêm