Những loại cây giúp xua muỗi đuổi chuột

Sức khỏe
Húng lủi, hương thảo, cúc vạn thọ chứa nhiều tinh dầu và có mùi hương đặc trưng khiến chuột, muỗi, kiến... sợ nên tránh xa.