Những phong tục đón Tết độc đáo

Sức khỏe
Mang đồ về nhà lấy may, gọi vía trâu, thờ bát nước lã, cướp giọng gà là những phong tục đón Tết độc đáo của các dân tộc thiểu số ở nước ta.
Xem thêm