DMCA.com Protection Status

Nhụy hoa nghệ tây - gia vị đắt nhất thế giới

Sức khỏe
Nhụy nghệ tây còn gọi là "vàng đỏ" mỗi kg có giá gần 10.000 USD, mất 170.000 bông hoa tươi để cho ra 1 kg thành phẩm.