Nước ngoài có 'văn hóa uống rượu' ngày Tết như Việt Nam?

Sức khỏe
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, rượu không phải loại đồ uống được chào đón như tại Việt Nam trong mỗi dịp lễ Tết.
Xem thêm