Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến bệnh tâm thần của trẻ em

Sức khỏe
Các chuyên gia y tế cho biết, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người nói chung mà ô nhiễm không khí còn có thể ảnh hưởng tới tâm thần trẻ nhỏ.