Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nhan sắc phụ nữ như thế nào?

Sức khỏe
Khói bụi, ô nhiễm tại các đô thị lớn không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của người dân, mà còn mang đến nỗi lo không nhỏ với chị em phụ nữ.