Ong bắp cày khổng lồ có thể giết người bằng một vết đốt

Sức khỏe
Ong bắp cày khổng lồ châu Á dài khoảng 5 cm, sở hữu độc tố thần kinh có thể khiến người bị đốt chết vì sốc phản vệ.
Xem thêm