Phẩm màu hủy hoại sức khỏe con người như thế nào?

Sức khỏe
Có hay không những nguy cơ đến sức khỏe khi sử dụng những loại phẩm màu được người bán quảng cáo… an toàn nhưng lại có giá chỉ từ 5.000 đồng.