Phát hiện chất gây ung thư trong dầu gội trẻ em Johnson & Johnson

Sức khỏe
Trong đợt kiểm tra chất lượng tại Ấn Độ đã phát hiện thấy hóa chất gây ung thư trong mẫu dầu gội trẻ em hãng Johnson & Johnson.
Xem thêm