Phát hiện chất ma túy mới trong thuốc lào, thuốc lá điện tử

Sức khỏe
Không nhiều người biết rằng trong những gói thuốc lào, hộp thuốc lá điện tử cũng chứa ma túy, nguy hiểm hơn, đó lại là chất ma túy mới với công thức phức tạp.
Xem thêm